Luc Peters born: Roermond 1950, the Netherlands.

Academy  of Art: Tilburg and Maastricht.

🇳🇱

Denys- Louis Colaux – België

Het werk is uiteenlopend, anachronisch (antiek en hedendaags ), samengesteld uit losse delen, van vreemde zettingen, van ontmoetingen van verschillende materialen en soms van hergebruikte elementen.

Deze originele totems staan in een middenweg tussen klassiek beeldhouwerschap en het “READY-MADE” werk van Duchamp. Zij zijn de stralende vruchten van de frontale botsing tussen klassiek en hedendaags. Zij zijn als het ware de vruchten van de POP-ART uit de Griekse oudheid. Peters is beeldhouwer van nieuwe ordes, een uitvinder van antieken uit het heden.

🇬🇧

Denys- Louis Colaux – Belgium

It is eclectic, anachronistic (in an ancient and contemporary way) consisting of peculiar agglomerates and weird settings; the encounter of different materials, sometime recycling bits.

These unique totems are a midway between classical statuary and Duchamps Readymades. They are the burst fruit of a frontal collision between the classical and the contemporary art. They seem like the fruit of an ancient Greek pop art. Peters is a sculptor of contemporary remains, the inventor of present day Antiques.